Από την σύστασή του ως σήμερα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει διαθέσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ για την εκπλήρωση των σκοπών του και πιο συγκεκριμένα για την εκπαίδευση των νέων, την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και την αειφόρο ανάπτυξη.

Τη γνώση και την εμπειρία του Ιδρύματος Μποδοσάκη στο σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο αξιοποιούν δωρητές όπως ο Αγωγός ΤΑΡ, για την υλοποίηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων.

Δείτε περισσότερα εδώ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έγινε, το 2013, διαχειριστής επιχορήγησης του προγράμματος χρηματοδότησης ΜΚΟ του ΕΟΧ “Είμαστε όλοι Πολίτες“, ύψους 7,3εκ ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, υλοποιήθηκαν συνολικά 75 έργα σε όλη την Ελλάδα, από 65 οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, και άμεσα ωφελούμενους 205.000 συνανθρώπους μας.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα “Είμαστε όλοι Πολίτες” εδώ

Μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη, όποιος επιθυμεί να υλοποιήσει κοινωφελή έργα στην Ελλάδα, μπορεί να το πράξει, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας στη διαχείριση πόρων, τη γνώση των κοινωνικών αναγκών που διαθέτει η ομάδα μας καθώς και τους μηχανισμούς που εγγυώνται διαφάνεια, λογοδοσία και μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου κάθε δωρεάς.

Μάθετε περισσότερα για τους μηχανισμούς διαχείρισης που εφαρμόζει το Ίδρυμα, εδώ