Δικαιώματα για την Νεολαία: Ενδυνάμωση των Νέων Αλλαγών για μια Ευρώπη Εστιασμένη στα Δικαιώματα / Δικαιώματα για την Νεολαία

Φορέας Υλοποίησης: PlanBe, Plan it Be it
Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.920,04€
Χώρα: Κύπρος
Τοποθεσία: Παγκύπρια, σε αστικές και αγροτικές περιοχές

Στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει τους νέους στην Κύπρο μέσω της αύξησης της γνώσης και της ενθάρρυνσης μιας βαθύτερης κατανόησης των δικαιωμάτων και των αρχών της ΕΕ. Το έργο στοχεύει να ενημερώσει, να εμπλέξει και να εμπνεύσει τους νέους να γίνουν ενεργοί υποστηρικτές των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ, να προωθήσει τη δημοκρατική συζήτηση και να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός υγιούς και δημοκρατικού χώρου στην Κύπρο. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όπως εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ, δημιουργία ομάδας Πρεσβευτών Νεολαίας για τις Αξίες της ΕΕ, διάδοση πληροφοριών για την υπεράσπιση δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ μέσω νέων ή υπάρχοντων εργαλείων/πλατφόρμων πληροφόρησης, κ.α.

Ομάδες Στόχοι:

  1. Νέοι/ες ηλικίας 18-35 ετών, συμπεριλαμβανομένων νέων με λιγότερες ευκαιρίες
  2. Εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι με τη νεολαία
  3. ΜΚΟ και άλλοι φορείς που εργάζονται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ενδυνάμωσης των νέων, της ευρωπαϊκής πολιτότητας

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.