Ανακοίνωση έναρξης CERV – PREVENT

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με την ιδιότητα του συγχρηματοδότη και συντονιστή, σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος), ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος “Preventing gender-based violence and violence against children” (PREVENT) με συνολική χρηματοδότηση ύψους €2,3 εκ, που θα ενισχύσει την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* 2023-DAPHNE καθώς και από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Το PREVENT έχει ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και στην Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς υλοποίησής του, από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2027, το PREVENT θα υποστηρίξει περίπου 37 έργα (28 στην Ελλάδα και 9 στην Κύπρο), μέσω μιας ενιαίας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με δύο θεματικές. Οι θεματικές θα αφορούν στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση στοχεύει στην παροχή οικονομικής υποστήριξης σε οργανώσεις για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της βίας κατά των παιδιών, και την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση δραστηριοτήτων συνηγορίας, έρευνας και υποστήριξης ατόμων που έχουν υποστεί βία. Τα άτομα/ομάδες που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα είναι κυρίως οι ΟΚοιΠ, άτομα που έχουν βιώσει έμφυλη βία, παιδιά που έχουν βιώσει βία, επαγγελματίες πρώτης γραμμής, καθώς και οι φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το πρόγραμμα PREVENT θα προσφέρει επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που θα υλοποιηθεί από το Social Dynamo, το NGO Ηub του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για την προώθηση της οργανωσιακής τους ανάπτυξης και της βιωσιμότητάς τους.

*Το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values(CERV) ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο του Tαμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Δικαιοσύνη, Δικαιώματα και Αξίες, για την περίοδο 2021-2027.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.