Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη υλοποιούν το πρόγραμμα «Innovation Forward», που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με την Athroa Innovations, για την υποστήριξη και χρηματοδότηση της μέσω ισχυρών διεθνών πατεντών, διαδικασίας κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ερευνητών που διαμένουν στην Ελλάδα, με προοπτική την εμπορική και βιομηχανική αξιοποίησή τους.

Το «Innovation Forward» αποτελεί μετεξέλιξη αρχικού προγράμματος για την προστασία και κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας εφευρετών, το οποίο υποστηρίζουν από το 2018 και μέχρι σήμερα τα δύο ιδρύματα, σε συνεργασία με άλλα κοινωφελή Ιδρύματα. Απώτερος σκοπός του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, μέσω αφενός της υποστήριξης και της χρηματοδότησης της καινοτομίας που προκύπτει από την έρευνα και  αφετέρου της υποστήριξης της διάθεσης καινοτόμων προϊόντων, λύσεων ή υπηρεσιών στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει την οικονομοτεχνική υποστήριξη των εφευρετών από τα πρώιμα στάδια της κατάθεσης αιτήσεων μέχρι τη διαμόρφωση της ευρεσιτεχνίας, την εξασφάλιση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, την Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως, καθώς επίσης και την εμπορική αξιοποίηση αυτής μέσω της ανάπτυξης εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και της προσέλκυσης βιομηχανικών αποδεκτών.

Πιστά στην προσπάθεια ανάδειξης του δημιουργικού επιστημονικού έργου, τα δύο ιδρύματα θα επιχορηγούν τη διαδικασία διεθνούς κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) εφευρετών και την κάλυψη του κόστους διατήρησής τους για δύο έτη. Η Αθρόα Καινοτομία θα αναλαμβάνει τόσο τη διεκπεραίωση της κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας, εκ μέρους των ερευνητών, όσο και την πλήρη υποστήριξή τους στη μετέπειτα εμπορική αξιοποίησή της.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το αρχείο της αίτησης σε μορφή Word, το οποίο βρίσκεται στην ενότητα downloads στα δεξιά της σελίδας, και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά εδώ.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες υποβολής αιτήσεων, που βρίσκονται στην ενότητα downloads στα δεξιά της σελίδας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων είναι τα παρακάτω:

  • Ο οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος του προβλήματος που αποσκοπεί να επιλύσει η εφεύρεση
  • Η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα της εφεύρεσης στην επίλυση του προβλήματος αυτού
  • Ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης εφεύρεσης
  • Η εκτιμώμενη δυνατότητα νομικής κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας της εφεύρεσης, καθώς επίσης και το τρέχον στάδιο κατοχύρωσης στο οποίο βρίσκεται η κάθε εφεύρεση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
  • Η δυνητική συμβολή της κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην εμπορική επιτυχία της εφεύρεσης