Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη υλοποίησαν το πρόγραμμα «Innovation Forward», που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με την Athroa Innovations, για την υποστήριξη και χρηματοδότηση της μέσω ισχυρών διεθνών πατεντών, διαδικασίας κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ερευνητών που διαμένουν στην Ελλάδα, με προοπτική την εμπορική και βιομηχανική αξιοποίησή τους.

Το «Innovation Forward» αποτελεί μετεξέλιξη αρχικού προγράμματος για την προστασία και κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας εφευρετών, το οποίο υποστηρίζεται από το 2018 από τα δύο ιδρύματα, σε συνεργασία και με άλλα κοινωφελή Ιδρύματα. Απώτερος σκοπός του ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, μέσω αφενός της υποστήριξης και της χρηματοδότησης της καινοτομίας που προκύπτει από την έρευνα και  αφετέρου της υποστήριξης της διάθεσης καινοτόμων προϊόντων, λύσεων ή υπηρεσιών στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προέβλεπε την οικονομοτεχνική υποστήριξη των εφευρετών από τα πρώιμα στάδια της κατάθεσης αιτήσεων μέχρι τη διαμόρφωση της ευρεσιτεχνίας, την εξασφάλιση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, την Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως, καθώς επίσης και την εμπορική αξιοποίηση αυτής μέσω της ανάπτυξης εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και της προσέλκυσης βιομηχανικών αποδεκτών.

Πιστά στην προσπάθεια ανάδειξης του δημιουργικού επιστημονικού έργου, τα δύο ιδρύματα επιχορήγησαν τη διαδικασία διεθνούς κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) εφευρετών και την κάλυψη του κόστους διατήρησής τους για δύο έτη. Η Αθρόα Καινοτομία ανέλαβε τόσο τη διεκπεραίωση της κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας, εκ μέρους των ερευνητών, όσο και την πλήρη υποστήριξή τους στη μετέπειτα εμπορική αξιοποίησή της.