Οι Μεγάλες Δωρεές (Legacy Funds) αποτελούν έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο πραγματοποίησης μιας τελικής προσφοράς στις μελλοντικές γενιές, εξασφαλίζοντας συνεχόμενη υποστήριξη- για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ες αεί- στους σκοπούς που κατέχουν σημαντική θέση στην καρδιά των δωρητών.

Οι Μεγάλες Δωρεές άνω των €500.000 δομούνται με τρόπο αντίστοιχο αυτού των Ονομαστικών Δωρεών.

Οι Μεγάλες Δωρέες δύνανται να μεταφραστούν σε ονομαστικές υποτροφίες, χάρη στις οποίες τα όνειρα των νέων γίνονται πραγματικότητα, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη και το φιλανθρωπικό όραμα του κληροδότη.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα υποτροφίας εις μνήμην αποτελεί το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου:

Η Μεγάλη Δωρεά εις μνήμην Σταμάτη Μαντζαβίνου, διατελέσαντα προέδρου του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αξιοποιείται από το 2008 στο Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών, για την υποστήριξη νέων διδακτόρων στους κλάδους των Θετικών Επιστημών, της Ιατρικής και της Βιολογίας, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Με στόχο να τιμηθεί ο Σταμάτης Γ. Μαντζαβίνος, ο οποίος υπηρέτησε επάξια τη φιλανθρωπία μέσα από την Χετή του θητεία ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες διδάκτορες προερχόμενους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για να συνεχίσουν την έρευνα στην Ελλάδα, και σε διδάκτορες οι οποίοι πραγματοποίησαν διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα, για να συνεχίσουν μεταδιδακτορική διατριβή στο εξωτερικό.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού καλύπτεται από τα έσοδα της επένδυσης της δωρεάς €5.000.000 που έγινε στη μνήμη Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου από το Ίδρυμα DANAVAS.