Υποστήριξη σχολείων για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Formula 1

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνέβαλε στη συμμετοχή δύο δημόσιων σχολείων, του Γενικού Λυκείου Χιλιομοδίου και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Formula 1 (F1 in schools).

Στόχοι του διεθνούς διαθεματικού εκπαιδευτικού προγράμματος F1 in schools, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο διδασκαλίας Inquired Based Project και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας έως 19 ετών, είναι:

  • Η εισαγωγή νέων μεθόδων πρακτικής – βιωματικής μάθησης και καινοτομίας – και πρωτόλειας έρευνας στην εκπαίδευση
  • Ηανάπτυξη δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
  • Η ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • Η απόκτηση γνώσεων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
  • Η συμβολή στην αναβάθμιση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  • Η ενθάρρυνση των μαθητών να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών και της Μηχανικής

Η δωρεά περιλαμβάνει την παροχή εξοπλισμού στο Γενικό Λύκειο Χιλιομοδίου και στο 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» με σκοπό τον σχεδιασμό και την κατασκευή των αυτοκινούμενων αμαξιδίων μικρών διαστάσεων για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό F1 in schools.

Ο Δωρεοδόχος
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο φορέας του Ελληνικού κράτους με ευθύνη σε θέματα εκπαίδευσης και θρησκείας.