Δωρεά του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη για εξοπλισμό σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών

Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάστηκε με τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια στο πλαίσιο του προγράμματος εξοπλισμού σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών. To πρόγραμμα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την αντιμετώπιση της κρίσιμης έλλειψης πολλών δημόσιων γυμνασίων σε απαραίτητο και σύγχρονο εξοπλισμό εργαστηριακής διδασκαλίας των μαθημάτων της φυσικής, χημείας και βιολογίας. Η δωρεά του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια  κατέστησε δυνατή τη δημιουργία εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε 17 δημόσια γυμνάσια της χώρας εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ουσιαστική επαφή των μαθητών τους με τις επιστήμες αυτές. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.).

Προκρίνοντας τον καθοριστικής σημασίας ρόλο των ερεθισμάτων που λαμβάνουν οι μαθητές αυτής της βαθμίδας για την εξέλιξη ή μη της σχέσης τους με τις φυσικές επιστήμες, στόχος του προγράμματος είναι:

  • η δημιουργία ίσων συνθηκών εκπαίδευσης & πρόσβασης στην επιστημονική γνώση
  • η προώθηση της βιωματικής μάθησης
  • η εξοικείωση των μαθητών με τις φυσικές επιστήμες
  • η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης
  • ο εμπλουτισμός της μαθησιακής διαδικασίας καθιστώντας την πιο διαδραστική
  • η υποστήριξη της περιφέρειας

Μέσα από το πρόγραμμα εξοπλίζονται τα υπάρχοντα εργαστήρια ή παρέχεται εξοπλισμός, ικανός να μετατρέψει μία αίθουσα διδασκαλίας σε εργαστήριο φυσικών επιστημών. Η δωρεά συμπεριέλαβε:

  • Παροχή εξοπλισμού προβολής: πίνακας, βιντεοπροβολέας, υπολογιστής
  • Παροχή εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα Φυσικής, Βιολογίας και Χημείας
Ο Δωρητής
Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:

– Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών

– Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών

– Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

-Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο

-Τεχνικές Μελέτες