Υποστήριξη του Επίκεντρου

Το Επίκεντρο είναι το Κέντρο ενδυνάμωσης για τη στήριξη ατόμων που βιώνουν οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, στον Δήμο Αθηναίων.  Με τη δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη, καλύφθηκαν μέρος των εξόδων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενδυνάμωσης και νέων δεξιοτήτων που υλοποιεί το Επίκεντρο.

Ο Δωρεοδόχος
ActionAid Hellas

H Actionaid είναι μια ανεξάρτητη, διεθνής οργάνωση με παρουσία σε 45 χώρες για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο για όλους. Παρέχει υπηρεσίες πρόνοιας και ενδυνάμωσης  των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.