Ανακοίνωση επιχορηγούμενων έργων Προγράμματος Θεματικών Δωρεών Ιδρύματος Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει τα έργα που έχουν επιλεγεί προς επιχορήγηση το 2023, στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεματικών Δωρεών, με στόχο την ανταπόκριση, στο μέτρο των δυνατοτήτων του Ιδρύματος, σε κοινωνικές ανάγκες που αναγνωρίζονται ως άξονες προτεραιότητας.

Τα οκτώ έργα  θα επιχορηγηθούν με δωρεές ύψους έως 50.000€ έκαστο, συνολικού προϋπολογισμού έως 340.000€. Τα έργα έχουν διάρκεια έως 12  μήνες και εμπίπτουν σε μία από τις εξής θεματικές ενότητες:  Ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), Προαγωγή της ψυχικής υγείας, Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ή/και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ακολουθεί λίστα των επιλεγμένων προς επιχορήγηση οργανισμών και έργων, ανά θεματική ενότητα του Προγράμματος:

Ι. «Ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ)»

  1. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (sthev.gr) – Skills4Jobs: Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Θεσσαλία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ).
  2. Επιστήμη Επικοινωνία – Science Communication (scico.gr) – Circular Thinking: Εφαρμόζοντας το Design Thinking και την Κυκλική Οικονομία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων.
  3. The Tipping Point (TTP) ΑΜΚΕ (thetippingpoint.org.gr) – Ενίσχυση ΕΕΚ: Πρόγραμμα κατάρτισης μαθητών και καθηγητών των ΕΠΑΛ για την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

ΙΙ. «Προαγωγή της ψυχικής υγείας»

  1. Πανελλαδική Ένωση για την  Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη (pepsaee.gr) – Συμπεριληπτική κοινωνία για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας: Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, άτυπων φροντιστών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη μεθοδολογία της Ανάκαμψης (Recovery) σε συνεργασία με το Ελληνικό  Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ  και την Ομοσπονδία φορέων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης – ΑΡΓΩ.
  2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (nosilia.org.gr) – «Εν δράσει για την Ψυχική Υγεία»: Ειδικό πρόγραμμα αναβαθμισμένης φροντίδας της Ψυχικής Υγείας.
  3. Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (kpechios.org) – Ψυχική Ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων σε ακριτικά νησιά του Βορείου Aιγαίου.

ΙΙΙ. «Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ή/και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού» 

  1. Impact Hub Labs MKO ΑΜΚΕ (athens.impacthub.net) – ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόγραμμα αντιμετώπισης των προκλήσεων της ενεργειακής φτώχειας μέσω της εργαλειοθήκης “ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ” σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΗΛΕΚΤΡΑ ENERGY.
  2. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ (iliaktida-amea.gr) – Κάνοντας το Πρώτο Βήμα: Καταγραφή του φαινομένου της Ενεργειακής Φτώχειας των ευάλωτων νοικοκυριών του Δήμου Μυτιλήνης και ανάληψη δράσεων για την άμβλυνση του σε συνεργασία με την Ενεργειακή Κοινότητα Ηλιοτρόπιο Λέσβου- Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης.