Ανακοίνωση κατανομής επιχορήγησης €2.200.903 εκ. για τη στήριξη Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα), με την ιδιότητα του συγχρηματοδότη και συντονιστή, σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος), ανακοινώνει τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν επιλεγεί για να λάβουν επιχορήγηση στο πλαίσιο του Προγράμματος “BUILD-Building a robust and democratic civic space”.

Το Πρόγραμμα BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.  Στόχο έχει την προστασία, την προώθηση και την ευαισθητοποίηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες της Ε.Ε., μέσω της στήριξης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, δημοσιεύθηκαν στις 27 Απριλίου 2023 δύο ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών με τις εξής θεματικές προτεραιότητες: «Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Πρόσκληση 1) και «Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Πρόσκληση 2).

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις ανοιχτές προσκλήσεις ανακοινώνεται ότι 34 έργα επελέγησαν για να λάβουν επιχορήγηση στην Ελλάδα με συνολικό ύψος επιχορήγησης  1.844.193 και 7 έργα στην Κύπρο με συνολικό ύψος επιχορήγησης 356.710. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις στις δύο χώρες ανήλθαν σε 134 συνολικά επιβεβαιώνοντας την ανάγκη υποστήριξης ΟΚοιΠ για την προαγωγή των δικαιωμάτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής και τη στήριξη οργανώσεων βάσης (grassroots), μικρών οργανώσεων, και οργανώσεων σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, οι οποίες συνθέτουν τελικά τα 31 από τα 41 έργα που έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση, διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων σειρά 11 δράσεων σε 6 πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και διαδικτυακά, οι οποίες παρείχαν ενημέρωση για το πρόγραμμα και τα δικαιώματα και τις αξίες της Ε.Ε., καθώς και εκπαίδευση Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη συγγραφή προτάσεων. Επίσης, έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γνώσεων και τεχνογνωσίας με ΟΚοιΠ σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., με 23 από τα 41 επιχορηγούμενα έργα να περιλαμβάνουν τέτοιου είδους δράσεις.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή των επιχορηγούμενων έργων πληροί  τις αρχές  της διαφάνειας και της δίκαιης μεταχείρισης.

Τα έργα και οι φορείς υλοποίησής τους που επελέγησαν προς χρηματοδότηση ακολουθούν ανά χώρα και πρόσκληση με αλφαβητική σειρά:

Επιχορηγούμενα Έργα στην Ελλάδα:

Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών

 • Άκου-Κοίτα-Πες Μια Ιστορία για την Ευρώπη
  Φορέας Υλοποίησης: Αφηγήματα – Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα “Αδράχτι”
 • ΑΞ.Ι.Ε.Σ.
  Φορέας Υλοποίησης: Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα! – Α.ΞΕ.Π.Τ
  Εταίρος: Επιστημονική Ένωση – Εκπαιδευτικής, Τεχνολογικής, Πολιτιστικής Καινοτομίας και Συνεργασίας
 • Αυτισμός Γνωστός…άγνωστος «παρών» Α.Γ.Α.ΠΑ.
  Φορέας Υλοποίησης: Αβάλη ΑΜΚΕ
  Εταίρος: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των Εκπαιδευτηρίων ” Ο Πλάτων”
 • Γέφυρες Συμπερίληψης
  Φορέας Υλοποίησης: Διαβάζω για τους Άλλους
  Εταίρος: Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Ρεθύμνης
 • Γνωσιολογικός Εμπλουτισμός Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Υγείας της Τρίτης Ηλικίας (ΕΕ-Υγεία)
  Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας
  Εταίρος: Ινστιτούτο Μελετών Καινοτομίας και Ανάπτυξης
 • Δικαιώματα στη γλώσσα μας (ΔίΓλωσμα)
  Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
 • Εκπαίδευση ομοτίμων σε γυναίκες με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού – SUPPORT
  Φορέας Υλοποίησης: Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων
  Εταίρος: Άλλη Όψη
 • Ενδυνάμωση νέων Γυναικών μέσω του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού – WE FIN
  Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης – IPD
  Εταίρος: Small Educational Paradises
 • Ευαισθητοποίηση Φοιτητών/τριών για Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία: Από το Πανεπιστήμιο στον κόσμο της Εργασίας
  Φορέας Υλοποίησης: Οργανισμός για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών (Women on Top)
  Εταίρος: Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.)
 • Η Ευρώπη για τους 65+
  Φορέας Υλοποίησης: People Behind
 • Η Ευρώπη Ενεργοποιείται Τοπικά
  Φορέας Υλοποίησης: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενδυνάμωση, Ενσυνειδητότητα και Ευεξία της Νεολαίας – GO Alive
  Εταίρος: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) ΙΑΣΙΣ
 • Τέχνη, Πολιτιστική Kληρονομιά, Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη
  Φορέας Υλοποίησης: ALL – Accessible Limitless Living
 • Τζαφ Ανγκλάλ! Για την ενδυνάμωση της σχολικής φοίτησης των παιδιών Ρομά
  Φορέας Υλοποίησης: Αλληλεγγύη SolidarityNow
  Εταίρος: Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Μηχανισμός Στήριξης Νέων – ΑΜΚΕ (REVMA ΑΜΚΕ)
 • Υπερηφάνεια για την Ευρώπη (Proud)
  Φορέας Υλοποίησης: Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης
 • Χάρτης Ισότητας
  Φορέας Υλοποίησης: InterMediaKT – Kόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης
  Εταίρος: Genderhood Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • EU GAMER: Το ψηφιακό Παιχνίδι ως Μέσο Ενθάρρυνσης της Υπεύθυνης Πολιτειότητας
  Φορέας Υλοποίησης: ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ
  Εταίρος: Σύλλογος Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος
 • Youth Action for Democracy: Προωθώντας τις αξίες και τα δικαιώματα της Ε.Ε. στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα
  Φορέας Υλοποίησης: ActionAid Ελλάς
  Εταίρος: Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων

Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών

 • Δίκαιη Πρόσβαση στα Κοινωνικά Δικαιώματα – Access
  Φορέας Υλοποίησης: Τζενερέισον 2.0 – Δεύτερη Γενιά/Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα-ΙδΙ έτερο
 • Δικαιώματα στην Πράξη: προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων ασθενών στην Ελλάδα
  Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Ασθενών Ελλάδας
  Εταίρος: Cohesion Network 2gether ΑΜΚΕ (Co2gether)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ (Ε.ΠΑ.Φ.Ε.Σ.)
  Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας
  Εταίρος: Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία
 • ΕΛΠΙΔΑ για την Αστεγία – Χτίζοντας γέφυρες για την κοινωνική ένταξη
  Φορέας Υλοποίησης: Iθάκη Μ.Κ.Ο.
  Εταίρος: ΕΜΦΑΣΙΣ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Ενδυνάμωση παιδιών σε κίνδυνο στην προάσπιση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών
  Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας “Πρωτοβουλία για το Παιδί”
 • Κλιματική κρίση και Κοινωνία των Πολιτών: χτίζοντας γέφυρες συνεργασίας και διεκδικώντας κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα και την Ε.E. (BRIDGES)
  Φορέας Υλοποίησης: Κοινός Τόπος Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Παρατηρητήριο Για τη Βία Κατά Των Γυναικών στην Κρήτη – WOMEN’S WATCH
  Φορέας Υλοποίησης: Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου
 • ΡΟΜ+: Είμαστε όλοι ίσοι
  Φορέας Υλοποίησης: Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών (Equal Society)
  Εταίρος: Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους
 • Συμμαχία για την προώθηση του Δικαιώματος Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία και τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου
  Φορέας Υλοποίησης: ΒΟΥΛΗ ΓΟΥΟΤΣ ΑΜΚΕ – Vouliwatch
 • “ΩΡΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ”
  Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας
  Εταίρος: ΑΛΥΣΟΣ ΑΛΕΡΤ
 • Delo – Για τα δικαιώματα των ατόμων που εργάζονται στο σεξ
  Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή
 • FEMI-NET – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) “Διοτίμα” – Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα
 • Make it Work: ο δρόμος προς την Επαγγελματική Συμπερίληψη
  Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής “Μαργαρίτα”
  Εταίρος: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας
 • RAISE EU – Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για τα δικαιώματα και την ενίσχυση των αξιών της Ε.Ε.
  Φορέας Υλοποίησης: Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία International Rescue Committee (IRC) Hellas
  Εταίρος: Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. – Αλληλεγγύη, Στήριξη, Προστασία, Ισότητα, Διαπολιτισμική Ανάπτυξη
 • SEA: Συνηγορία, Εποπτεία και Ενδυνάμωση Οικογενειών με μέλη με Αυτισμό
  Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
  Εταίρος: Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό και Asperger (ΔΑΔΑΑ)
 • SLAPP Proof: Συνηγορία για την Ελευθερία Έκφρασης και Πληροφόρησης
  Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη
  Εταίρος: The Manifold
 • SustainHER: Προώθηση Βιώσιμη Απασχολησιμότητα για Ευάλωτες Γυναίκες στο όριο της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού
  Φορέας Υλοποίησης: Ίριδα-Κέντρο Γυναικών
  Εταίρος: Stimmuli for Social Change

Επιχορηγούμενα Έργα στην Κύπρο:

Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών

 • Δικαιώματα για την Νεολαία: Ενδυνάμωση των Νέων Αλλαγών για μια Ευρώπη Εστιασμένη στα Δικαιώματα / Δικαιώματα για την Νεολαία
  Φορέας Υλοποίησης: PlanBe, Plan it Be it
 • ΗΑΝΑΠΗΡΙΑΑΛΛΙΩΣ! / ΑΑ!
  Φορέας Υλοποίησης: Learning Centre for Youth – LCYOUTH
 • WE-PODs: Podcasts για την ισότητα
  Φορέας Υλοποίησης: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών

 • Διάλογος, Διαβούλευση, ΕνΔυνάμωση – (3Δ) Προστασία και Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο
  Φορέας Υλοποίησης: Civil Society Advocates
 • Συμμετοχικά Εργαλεία για Κράτους Δικαίου στην Κύπρο
  Φορέας Υλοποίησης: Oxygono
 • RespectWATCH: Ανάπτυξη Στρατηγικής Συνηγορίας και Μηχανισμών Παρακολούθησης για τη διασφάλιση της Φροντίδας Μητρότητας με Σεβασμό στην Κύπρο
  Φορέας Υλοποίησης: Birth Forward
 • THEREWITH – Προώθηση δικαιωμάτων και αξιών για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις κινητικότητας
  Φορέας Υλοποίησης: Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου – ΟΠΑΚ

Για να μάθετε περισσότερα για τα έργα και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) που θα λάβουν επιχορήγηση επισκεφθείτε τη σελίδα εδώ.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.