Ανακοίνωση έναρξης CERV – BUILD

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με την ιδιότητα του συγχρηματοδότη και συντονιστή, σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος), ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος  «Building a robust and democratic civic space» (BUILD), που θα ενισχύσει την Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα και την Κύπρο με  €2,9 εκ.

Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* καθώς και από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Το BUILD έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης  οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και την ενίσχυση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς υλοποίησής του, από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2025, το BUILD θα δημοσιεύσει 2 ανοικτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για επιχορήγηση οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών , με σκοπό  να επιχορηγήσει περίπου 40 έργα στην Ελλάδα και 10 στην Κύπρο.

Οι προσκλήσεις στοχεύουν στην παροχή οικονομικής υποστήριξης σε οργανώσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που προωθούν την ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ, τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, τη συνηγορία, το κράτος δικαίου, τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ΟΚοιΠ σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων. Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου είναι οι ΟΚοιΠ, ωστόσο, οι δραστηριότητες του έργου θα εμπλέκουν επίσης  φορείς χάραξης πολιτικής, μέσα ενημέρωσης,  δημόσιους υπαλλήλους,  εκπαιδευτικούς, ευάλωτες ομάδες, καθώς και το ευρύ κοινό. Οι δύο προσκλήσεις θα δημοσιευθούν στις 27 Απριλίου 2023 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η Ιουλίου 2023.

Το πρόγραμμα παρέχει επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που θα υλοποιηθεί από το Social Dynamo, το NGO Ηub του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την προώθηση της οργανωσιακής τους ανάπτυξης και της βιωσιμότητάς τους.

Για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του BUILD και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιό του μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter του προγράμματος εδώ.

*Το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values(CERV) ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο του Tαμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Δικαιοσύνη, Δικαιώματα και Αξίες, για την περίοδο 2021-2027.