Βασίλειος Αντωνιάδης

Διευθύνων Σύμβουλος Boston Consulting Group

Ο Βασίλης Αντωνιάδης είναι επικεφαλής του τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και του CEO Advisory Council της BCG για την Νοτιοανατολική Ευρώπη της BCG. Εντάχθηκε στην εταιρία το 2003 και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, υπηρετώντας επίσης ως επικεφαλής του γραφείου της Αθήνας από το 2010-18 παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση σε CEOs χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενεργειακών εταιριών, κυβερητικών και άλλων οργανισμών σε όλους τους βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), και συμβουλεύει την Ελληνική κυβέρνηση για θέματα που άπτονται της μετάβασης της χώρας στην πράσινη οικονομία καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Παράλληλα, διατηρεί θέση μέλους στα διοικητικά συμβούλια του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Μουσείου Μπενάκη.

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΜΚΟ ExcellenSeas που παρέχει υποτροφίες σε άριστους μαθητές από ακριτικά νησιά για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.

Είναι κάτοχος πτυχίου με έπαινο στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Georgetown ενώ διαθέτει MBA από το Harvard Business School.