Σημεία Διασύνδεσης: Διαδικτυακές Συναντήσεις Γνωριμίας και Δικτύωσης Υποτρόφων

Σε συνέχεια του 1ου Διαδικτυακού Reunion, διευρύνουμε τις δράσεις μας για την ανάπτυξη της δικτύωσης μεταξύ των υποτρόφων, με έμφαση στη δημιουργία διαλόγου στο πλαίσιο συναφών κλάδων.

Τα Σημεία Διασύνδεσης αποτελούν μία σειρά διαδικτυακών συναντήσεων γνωριμίας και δικτύωσης υποτρόφων του Ιδρύματος Μποδοσάκη από συναφείς κλάδους. Στις συναντήσεις αυτές το βήμα ανήκει σε εσάς για την παρουσίαση τόσο της πορείας σας μέχρι σήμερα, όσο και των σχεδίων σας για το μέλλον. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης δίνεται η ευκαιρία διαλόγου σε μικρότερες ομάδες με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της γνωριμίας, η οποία ίσως οδηγήσει και σε διατήρηση της επαφής στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της Κοινότητας Υποτρόφων.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο διαδικτυακές συναντήσεις για τους κλάδους Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών Μηχανικών και Μαθηματικών & Φυσικών και στις 23.9 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση υποτρόφων από τους κλάδους Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών Επιστημών. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!