Σχέδιο Δράσης για το Πανεπιστήμιο του 2030

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει: «Σχέδιο Δράσης για το Πανεπιστήμιο του 2030: Αρχές και Θέσεις»

Θα ακολουθήσουν τα Σχέδια Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, την αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών προκλήσεων και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Πρωτοβουλία 1821-2021 και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον της Ελλάδας, ανέλαβε την κατάρτιση τεσσάρων ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης, για το Πανεπιστήμιο του 2030, την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας, την αντιμετώπιση βασικών Περιβαλλοντικών Προκλήσεων και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας, τομείς που εμπίπτουν στους πυλώνες δράσης του. Τα Σχέδια Δράσης τελούν υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Για την κατάρτισή τους συστάθηκαν ομάδες επιστημόνων που προσφέρουν αφιλοκερδώς υψηλού επιπέδου επιστημονική τεκμηρίωση.

Τα Σχέδια Δράσης φιλοδοξούν να θέσουν τις βάσεις για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με την εγχώρια και διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς και τους ενεχόμενους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς. Το σύνολο των Σχεδίων Δράσης θα τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας προς αξιοποίηση.

Η αρχή γίνεται με το Σχέδιο Δράσης για το Πανεπιστήμιο του 2030, το οποίο είναι  διαθέσιμο εδώ, και παρουσιάστηκε ως κείμενο συζήτησης στις 22 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για τη δημιουργία του συστάθηκε, έπειτα από πρόσκληση του Ιδρύματος Μποδοσάκη,  Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συντονίζεται από την κυρία Βάσω Κιντή, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελείται από τους:

  • Βασιλική Γεωργιάδου, Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
  • Αχιλλέα Γραβάνη, Καθηγητή Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μιου Κρήτης & Ερευνητή ΙΜΒΒ-ΙΤΕ & Συνεργαζόμενο Καθηγητή Έρευνας, Κέντρο Ανάπτυξης Φαρμάκων, Παν/μιο Northeastern
  • Μανώλη Δερμιτζάκη, Αντιπρόεδρο, Υπολογιστική Βιολογία, GlaxoSmithKline
  • Ελευθερία Ζεγγίνη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου μεταφραστικής γονιδιωματικής στο Helmholtz ZentrumMünchen & Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Technical University Munich
  • Στάθη Καλύβα, Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης, Έδρα Gladstone & Εταίρο του Κολλεγίου All Souls, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Επίσης, διακεκριμένοι Έλληνες ακαδημαϊκοί συνέβαλαν με τη γνώμη, τις γνώσεις και την εμπειρία τους στον εμπλουτισμό και την καλύτερη τεκμηρίωση του σχεδίου.

Η Επιστημονική Επιτροπή για το Πανεπιστήμιο του 2030 διαμόρφωσε, μετά από σχεδόν ένα χρόνο προετοιμασίας, ένα σχέδιο αρχών και θέσεων για την εξέλιξη του ελληνικού πανεπιστημίου, καθώς η ταχύτατη πρόοδος της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών και η διεπιστημονική προσέγγιση πολύπλοκων προβλημάτων επιβάλλουν μία νέα οργάνωση σπουδών και έρευνας στα πανεπιστήμιά μας που θα δημιουργήσει ελεύθερους, δημοκρατικούς πολίτες, και συγχρόνως άριστα εκπαιδευμένους, καινοτόμους επιστήμονες. Με βασική αρχή για την αναμόρφωση της ανώτατης εκπαίδευσης την ακαδημαϊκότητα, στο σχέδιο διατυπώνονται λεπτομερώς συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματικότητα, την αυτονομία και τη λογοδοσία, οι οποίες φιλοδοξούν να εκσυγχρονίσουν την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τα διεθνώς ισχύοντα. Το τρίπτυχο «Αποτελεσματικότητα – Αυτονομία – Λογοδοσία» που αποτελεί τον πυρήνα του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, συζητήθηκε κατά την παρουσίασή του στις 22 Νοεμβρίου, από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Μετά την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης, η Επιστημονική Επιτροπή δέχθηκε σχόλια και ερωτήσεις, με στόχο να ληφθούν υπόψιν στην τελική διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης και των σχετικών κειμένων.

«Στο «Σχέδιο Δράσης για το Πανεπιστήμιο του 2030» θέλουμε να αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να φέρουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια στην πρώτη κατηγορία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διεθνώς.», δηλώνουν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής σχετικά με το σύγχρονο, παραγωγικό & καινοτόμο Πανεπιστήμιο του 2030 που οραματίζονται.