Το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») είναι ένας χώρος για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Πρόκειται για μία καινοτόμο πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Όπως ακριβώς το δυναμό παράγει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Το Social Dynamo υπηρετεί τη στρατηγική του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. Μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών συμβάλλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, στην προώθηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη τς αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Το Social Dynamo στεγάζεται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, ένα σύγχρονο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, στην Αθήνα. Ο χώρος είναι ανοιχτός σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, άτυπες ομάδες πολιτών, πολίτες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια συλλογική πρωτοβουλία και, γενικότερα, σε φορείς που υπηρετούν την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.

Το Social Dynamo προσφέρει:

  • Ευκαιρίες για μάθηση για οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, παρέχοντας ένα εύρος επιμορφωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων και μια διαδικτυακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης, που έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο του Προγράμματος των EEA Grants “Είμαστε όλοι Πολίτες”
  • Επαγγελματική υποστήριξη σε ΜΚΟ και ομάδες πολιτών, παρέχοντας pro bono συμβουλευτική και mentoring από έμπειρα στελέχη. Οι τομείς στους οποίους παρέχεται αυτή η υποστήριξη είναι ενδεικτικά οι εξής: τεχνικές εξεύρεσης πόρων, επικοινωνία και μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, θέματα ηγεσίας και διοίκησης, οικονομική διαχείριση και νομικά θέματα.
  • Δικτύωση και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η δικτύωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω εκδηλώσεων, συζητήσεων, διαλέξεων που οργανώνονται σε τακτική βάση.

Το Social Dynamo προσφέρει, ακόμα, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών ένα πλαίσιο φιλοξενίας και χώρο συνεργασίας (co-working space). Συγκεκριμένα, o χώρος έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ταυτόχρονα γύρω στις 10 ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για διάστημα 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ομάδες αυτές θα έχουν προτεραιότητα στις δωρεάν υπηρεσίες του Social Dynamo, οι οποίες όμως θα είναι επίσης στη διάθεση της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, ο ίδιος χώρος θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

Tο Social Dynamo επιδιώκει σταδιακά να γίνει ένας χώρος διάδρασης στην ελληνική κοινωνία των πολιτών, όπου ανακοινώνονται νέα αυτής, δομούνται συνεργασίες ανάμεσα σε διάφορους αντίστοιχους κόμβους ενδυνάμωσης, οργανώνονται κοινές δράσεις, φιλοξενούνται εκδηλώσεις, όλα αυτά στο πνεύμα της ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών.

Γνωρίστε την ομάδα του Social Dynamo εδώ 

Στην ενότητα Downloads, στα δεξιά της σελίδας, δείτε το infographic για τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του Social Dynamo!

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.socialdynamo.gr για όλα τα τελευταία νέα και τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και δράσεις.