Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ακ. έτος 2018 – 2019

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο.

Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.

Στην ενότητα Downloads στα δεξιά της σελίδας, θα βρείτε:

  • Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το οποίο περιλαμβάνει τα επιλέξιμα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακών σπουδών, τις γενικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, τις οδηγίες σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά  που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου υπότροφου, τη διαδικασία επιλογής καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υποψηφίου.
  • Την αίτηση χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, σας προτρέπουμε να κατεβάσετε και να μελετήσετε το έντυπο «Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (FAQ)» .

Αν έχετε απορίες ή επιπλέον ερωτήσεις, μπορείτε να τις απευθύνετε στο email [email protected]