Προκήρυξη θέσης βοηθού λογιστή πλήρους απασχόλησης (νέα)

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά ένα βοηθό λογιστή πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του λογιστηρίου του Ιδρύματος.

Λίγα λόγια για τον ρόλο: Ο βοηθός λογιστή βοηθά στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου του Ιδρύματος, συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα του Ιδρύματος για την υλοποίηση των προγραμμάτων του και αναφέρεται στον προϊστάμενο του λογιστηρίου.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Καθημερινή καταχώρηση εγγραφών εσόδων και εξόδων
 • Καθημερινός έλεγχος για συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και υπολοίπου ταμείου
 • Λοιπές εργασίες του λογιστηρίου
 • Προετοιμασία ημερήσιων και μηνιαίων αναφορών για τη Διοίκηση του Ιδρύματος
 • Παροχή βοήθειας στον προϊστάμενο του λογιστηρίου
 • Καθημερινή αρχειοθέτηση
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα του Ιδρύματος
 • Οικονομική διαχείριση επιχορηγούμενων προγραμμάτων
  • Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών οικονομικών αναφορών
  • Έλεγχος τήρησης συμβάσεων επιχορηγήσεων
  • Έλεγχος report
  • Προετοιμασία περιοδικών και ετήσιων οικονομικών αναφορών

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο από Πανεπιστήμιο Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στην Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά, αναγνωρισμένο από τις ελληνικές αρχές
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως λογιστής σε παρόμοια θέση από τρία χρόνια έως πέντε χρόνια
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας
 • Άριστη χρήση εφαρμογών Microsoft Office και Outlook

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες

 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας συνεργασιών
 • Δυνατότητα παράλληλης ενασχόλησης με πολλαπλά θέματα
 • Ικανότητες οργάνωσης
 • Διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα
 • Ευθύνη, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση

Η γνώση του χώρου των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και η εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών και εκθέσεων) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση
 • Πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Η προκήρυξη είναι πλέον ανενεργή.