Κλιματική κρίση και Κοινωνία των Πολιτών: χτίζοντας γέφυρες συνεργασίας και διεκδικώντας κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα και την Ε.E. (BRIDGES)

Στόχος του έργου είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των φορέων της ΚτΠ ώστε να διεκδικήσουν με κοινή, ενισχυμένη φωνή και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής την οριζόντια σύνδεση της κλιματικής κρίσης...
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.