Κλιματική κρίση και Κοινωνία των Πολιτών: χτίζοντας γέφυρες συνεργασίας και διεκδικώντας κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα και την Ε.E. (BRIDGES)

Φορέας Υλοποίησης: Κοινός Τόπος Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 29.417,21€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Στόχος του έργου είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των φορέων της ΚτΠ ώστε να διεκδικήσουν με κοινή, ενισχυμένη φωνή και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής την οριζόντια σύνδεση της κλιματικής κρίσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ομάδες στόχοι:

Οργανώσεις, ομάδες και κινήματα βάσης και φορείς που δρουν για την κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Εξειδικεύοντας περαιτέρω τα target group, τονίζεται ότι ομάδες απόλυτης προτεραιότητας για το έργο αποτελούν οι: γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, ΛΟΑΤΚΙ+ και πρόσφυγες/μετανάστες

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.