Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΛΛΙΩΣ! / ΑΑ!

Φορέας Υλοποίησης: Learning Centre for Youth - LCYOUTH
Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.058,08€
Χώρα: Κύπρος
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση, εξοικείωση και παροχή γνώσεων και πρακτικών για τη προώθηση του σεβασμού, της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ διαμέσου της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης πολιτών που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, αλλά και των ίδιων των ΑμεΑ. Περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όπως δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων, δημιουργία βίντεο και ενημερωτικού υλικού, οργάνωση σεμιναρίων/εργαστηρίων, χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σε ΟΚοιΠ που ασχολούνται με ΑμεΑ, διάχυση υλικού και τελική εκδήλωση για τη παρουσίαση και διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου.

Ομάδες Στόχοι:

  1. ΑμεΑ/Άτομα με Αναπηρίες
  2. Επαγγελματίες που εργάζονται με ΑμεΑ σε οποιοδήποτε φορέα, οργανισμό, ίδρυμα ιδιωτικό ή δημόσιο
  3. Κοινωνικά δίκτυα των ΑμεΑ
  4. ΟΚοιΠ που ασχολούνται με ΑμεΑ
  5. Άλλοι φορείς, δομές, ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.