Γραμματισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

Φορέας Υλοποίησης: Institute for Mass Media (IMME)
Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 8 μήνες
Προϋπολογισμός: 27,593.16€
Χώρα: Κύπρος
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και η εμφύσηση μιας πιο απαιτητικής κουλτούρας από το κοινό -κυρίως τους νέους- αλλά και τα ίδια τα ΜΜΕ. Αυτή θα είναι μια εκστρατεία Γραμματισμού για την Ελευθερία στα ΜΜΕ και μια εκστρατεία Ειδησεογραφικής Παιδείας (News Literacy) με σκοπό να καλλιεργήσει μια πιο κριτική προσέγγιση σε ζητήματα που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης και τις ειδήσεις.

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Πανεπιστήμια, καθώς και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (υπεύθυνο για την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών), παρουσιάσεις σε ΟΚοιΠ που ασχολούνται με το θέμα, καθώς και διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς και ακαδημαϊκούς – δημιουργία τελικής έκθεσης/συστάσεων πολιτικής – τελικό σεμινάριο.

Ομάδες Στόχοι:

1. Ευρύ κοινό, ιδιαίτερα τα νέα άτομα, όπως μαθητές/τριες στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου και φοιτητές/τριες Πανεπιστημίου.

2. Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς όπως το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών του κράτους, η Ένωση Συντακτών Κύπρου, η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ο Σύνδεσμος Εκδοτών (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα), τα Τμήματα Επικοινωνίας των πανεπιστημίων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι ρυθμιστικές αρχές και η κοινότητα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο σύνολό της.

Tο προτεινόμενο έργο αφορά την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή παραβιάσεων στη φροντίδα μητρότητας. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας βιώσιμος εθνικός μηχανισμός συνηγορίας και παρακολούθησης που θα επιτρέπει στην οργάνωση και στους συμμάχους της να παρακολουθούν σε ποιο βαθμό η περιγεννητική φροντίδα παρέχεται με σεβασμό, με τη συμμετοχή της γυναίκας-πελάτη ως ενεργού παράγοντα στη διαδικασία. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δημιουργίας εργαλείων, συστημάτων και διαδικασιών για τη συστηματική καταγραφή, κωδικοποίηση, ανάλυση για τον εντοπισμό αναγκών και κενών, και την προώθηση εκθέσεων και συστάσεων προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.