ΕΛΠΙΔΑ για την Αστεγία – Χτίζοντας γέφυρες για την κοινωνική ένταξη

Φορέας Υλοποίησης: Iθάκη Μ.Κ.Ο.
Πρόσκληση: Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.989,34€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Σαλαμίνα, Ιωάννινα

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προστασία, ευαισθητοποίηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους άστεγους και τους ευάλωτους πληθυσμούς που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα με μειωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης ή / και δομές με ελλιπές προσωπικό.

Ομάδες Στόχοι:

Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι οι άστεγοι, ευάλωτα άτομα και οικογένειες σε επισφαλείς συνθήκες, σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Σαλαμίνα, Ιωάννινα, οι δημόσιοι και κρατικοί φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες) και υπηρεσίες (Εφορία, ΚΕΠ, ΕΦΚΑ), Τραπεζικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς που υποστηρίζουν ευάλωτες ομάδες στις ίδες περιοχές.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.