Εκπαίδευση ομοτίμων σε γυναίκες με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού – SUPPORT

Εταίρος: Άλλη Όψη
Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Προϋπολογισμός: 59.728,08€
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου SUPPORT είναι η ενδυνάμωση των γυναικών με αναπηρία, και συγκεκριμένα των γυναικών με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού με σκοπό την επανένταξη στην κοινότητα και τη συμμετοχή τους σε ρόλους που είχαν πριν την απόκτηση της βλάβης, μέσω της μεθόδου της υποστήριξης ομοτίμων (peer support). Ταυτόχρονα, το έργο στοχεύει στη διάδοση της πρακτικής του peer support αλλά και στην εκπαίδευση υποστηρικτικού προσωπικού και την ενεργητική συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας στη διαδικασία μετά-αποκατάστασης αναπήρων ατόμων.

Ομάδες Στόχοι:

Γυναίκες με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού, Άτομα με αναπηρία, Επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και το ευρύ κοινό.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.