Προγράμματα υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

68 Έλληνες σπουδαστές λαμβάνουν υποτροφία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σημαντικά πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού

Η ναυαρχίδα των προγραμμάτων που υλοποιεί το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι, αναμφισβήτητα, οι υποτροφίες. Ως σήμερα, περισσότεροι από 2.500 Έλληνες άριστοι φοιτητές έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η μεγάλη αυτή οικογένεια του Ιδρύματος Μποδοσάκη υποδέχεται φέτος  68 νέους υποτρόφους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί μέσα από μια εντατική και αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων και προσωπικών συνεντεύξεων για να συνεχίσουν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020  σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο,  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του 47ου τακτικού προγράμματος υποτροφιών, έχουν επιλεγεί 56 υπότροφοι για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, 19 από αυτούς για σπουδές στην Ελλάδα και 37 στο εξωτερικό. Πέντε από τις υποτροφίες του προγράμματος αφορούν σε σπουδές στον τομέα της ενέργειας και συγχρηματοδοτούνται από την εταιρία Energean Oil & Gas.

Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων, αξιολογήθηκαν συνολικά 204 αιτήσεις, 65 από τις οποίες αφορούν σε σπουδές στην Ελλάδα και 139 σε σπουδές σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού. Στη συνέχεια, 116 υποψήφιοι που πληρούσαν τα ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια της προκήρυξης του προγράμματος, κλήθηκαν να συμμετέχουν στη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν από τριμελή επιτροπή και αξιολογήθηκαν με κριτήρια όπως, την κατανόηση του αντικειμένου των σπουδών τους, την αντίληψη, τη δυνατότητα λογικής, πρωτότυπης και αναλυτικής σκέψης, την προσωπικότητα και τα ηγετικά τους προσόντα, την ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και τη γλωσσομάθειά τους. Η επιτροπή έλαβε, επίσης, υπόψη της, τις συστατικές επιστολές των καθηγητών, την οικογενειακή καθώς και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος μεταδιδακτορικών ερευνητικών υποτροφιών στη μνήμη του Σταμάτη Μαντζαβίνου, η επιστημονική επιτροπή του Ιδρύματος επέλεξε τέσσερις υποτρόφους, οι οποίοι πρόκειται να συνεχίσουν την έρευνά τους σε σπουδαία ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Πέραν των τακτικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών υποτροφιών, το Ίδρυμα Μποδοσάκη χορηγεί, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οκτώ υποτροφίες για σπουδές στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης σε μαθητές λυκείου, οι οποίοι έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα αλλά έντονο ενδιαφέρον για τον τομέα της γεωργίας και προετοιμάζονται, με τη φοίτησή τους στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, να αναλάβουν σημαντικούς ρόλους στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της βιομηχανίας τροφίμων.

Τέλος, επιθυμώντας να βοηθήσει παιδιά από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάζεται με το Κολλέγιο Ανατόλια, στηρίζοντας τη φοίτηση δυο παιδιών από τα Πομακοχώρια της Ξάνθης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του Κολλεγίου. Η μαθήτρια που για πρώτη φορά έλαβε την οικονομική αυτή ενίσχυση το 2016, είναι 13 ετών σήμερα, έχει πλέον προσαρμοστεί πλήρως στην καθημερινή ζωή του σχολείου και αποτελεί πρότυπο για τη σχολική κοινότητα, τόσο για το ήθος της όσο και για τις μαθητικές της επιδόσεις.