Σημεία Στήριξης (4ος Κύκλος) – Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής