Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» – 4ος κύκλος (GR)