Πρόγραμμα Επιχορήγησης Δαπανών για την Κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες)

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει νέο πρόγραμμα επιχορήγησης δαπανών για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) προϊόντων – αποτελεσμάτων καινοτόμου έρευνας, τα οποία δύνανται να αξιοποιηθούν εμπορικά, μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή της εκμετάλλευσής τους από υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα, μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, συμμετέχουν ως χρηματοδότες τα Κοινωφελή Ιδρύματα Ιωάννη Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Ωνάση.

Στόχος του προγράμματος είναι η τόνωση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της  δημιουργίας, ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων βασισμένων στα προϊόντα και τα αποτελέσματα της ποιοτικής καινοτόμου έρευνας που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Το πρόγραμμα στοχεύει, ευρύτερα, στην ανάδειξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, ως ενός τομέα που δύναται να προσελκύσει επενδύσεις και να ενθαρρύνει τους Έλληνες ερευνητές να μείνουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα.

Στην ενότητα Downloads στα δεξιά της σελίδας, θα βρείτε:

  • το πλήρες κείμενο της προκήρυξης
  • την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, την οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν στα αγγλικά
  • διευκρινήσεις, σε σχέση με απορίες που έχουν ήδη διατυπώσει ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (στο ομώνυμο αρχείο).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 2 Νοεμβρίου 2018. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, καθώς και ελλιπείς αιτήσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]