Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον 4ο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον τέταρτο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 5 μ.μ., προς διευκόλυνση των αιτουσών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, δεδομένων των εκτάκτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρόσκλησης θα ανακοινωθούν έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, 5μ.μ..

Τυχόν τροποποιήσεις στο ως άνω χρονοδιάγραμμα θα ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των χρηματοδοτών, ενώ για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους χρηματοδότες στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  • Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (Θεματική Ενότητα «Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία»): pos@latsis-foundation.org
  • ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας»): info@timafoundation.org,
  • Hellenic Hope (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί – Παιδική προστασία»): yannos@hellenic-hope.org και ino@hellenic-hope.org,
  • Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί – Παιδί και υγεία»): info@cvf.gr,
  • Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί – Παιδί και περιβάλλον»): foundation@leventis.net,
  • Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος – Προστασία θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων: akosmopoulou@aclcf.org,
  • Costas M. Lemos Foundation (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος –Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων»), pos@cmlfamilyfoundation.org
  • Ίδρυμα Μποδοσάκη (Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης Ικανοτήτων): socialdynamo@bodossaki.gr.