Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον 4ο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον τέταρτο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 5 μ.μ., προς διευκόλυνση των αιτουσών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, δεδομένων των εκτάκτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρόσκλησης θα ανακοινωθούν έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, 5μ.μ..

Τυχόν τροποποιήσεις στο ως άνω χρονοδιάγραμμα θα ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των χρηματοδοτών, ενώ για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους χρηματοδότες στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  • Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (Θεματική Ενότητα «Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία»): [email protected]
  • ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας»): [email protected],
  • Hellenic Hope (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί – Παιδική προστασία»): [email protected] και [email protected],
  • Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί – Παιδί και υγεία»): [email protected],
  • Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί – Παιδί και περιβάλλον»): [email protected],
  • Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος – Προστασία θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων: [email protected],
  • Costas M. Lemos Foundation (Θεματική Ενότητα «Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος –Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων»), [email protected]
  • Ίδρυμα Μποδοσάκη (Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης Ικανοτήτων): [email protected].