Συνέντευξη – Παναγιώτης Βλάμος, Υπότροφος 1991, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μιλήστε μας για τη σημερινή σας επαγγελματική θέση και τα βήματα που ακολουθήσατε για να φθάσετε έως εδώ.

“Η σημερινή ακαδημαϊκή μου ταυτότητα είναι: Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Αν και μάλλον ακούγεται κλισέ, είναι απολύτως ειλικρινές πως χρειάστηκε πολλή δουλειά και παράλληλα προσεκτικές και συγκεκριμένες επιλογές. Οι επιλογές αυτές είχαν ως σταθερή συνιστώσα την εφαρμοσμένη έρευνα, που εκπληρούσε πάντα τις αναζητήσεις μου. Με ενδιέφερε πάντοτε η εφαρμογή της επιστήμης σε προβλήματα που αγγίζουν την ανθρώπινη διάσταση και την επιστροφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πραγματικότητα.”

Ποιο σημείο θεωρείτε κομβικό στην πορεία σας;

“Κομβικό σημείο στη καριέρα μου αποτέλεσε η απόφασή μου το 2004 να στραφώ σε ένα άγνωστο εν πολλοίς τότε πεδίο, αυτό της Βιοπληροφορικής. Η αίσθηση μου πως η Βιοπληροφορική θα αποτελέσει άμεσα την βέλτιστη οδό για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων στον χώρο της ανθρώπινης φυσιολογίας έχει πλέον επιβεβαιωθεί. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πεδίο που εμπλέκει δυναμικά διψήφιο αριθμό ειδικοτήτων, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τη μελέτη και ανάλυση βιολογικών δεδομένων.”

Τι ξεχωρίζετε ως το σημαντικότερο για εσάς από όσα έχετε κάνει;

“Ως σημαντικότερη στιγμή της καριέρας μου θα χαρακτήριζα τη δημιουργία, το 2014, του επιστημονικού Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας. Βασικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η μελέτη ταξινομημένων χρονοεξαρτώμενων δεδομένων που σχετίζονται με εξελισσόμενες πολυπαραμετρικές νόσους. Οι νευροεκφυλιστικές νόσοι παρέχουν σύνολα τέτοιων «ακατέργαστων» δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε με αλγόριθμους υψηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε εργαλεία που ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακούς και υπολογιστικούς βιοδείκτες που χρησιμοποιούνται για την αποκωδικοποίηση βιολογικών μηχανισμών και αξιοποίηση ήδη αναπτυγμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.”

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον;

“Οι στόχοι μου για το μέλλον επικεντρώνονται στην δυνατότητα παροχής των αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας στους τελικούς δυνητικούς χρήστες με μηδενικό κόστος, στην επόμενη πενταετία.  Παράλληλα με αυτό το φιλόδοξο πλάνο, θα ήθελα να παραμείνει το Εργαστήριο σε υψηλά επίπεδα παραγωγής νέας γνώσης και εξωστρέφειας. Για να επιτευχθεί αυτό αναπτύσσουμε διαδικασίες με κύκλους έρευνας, ώστε να γίνεται εφικτή η διεξαγωγή έρευνας σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις διαμορφώνοντας ή/και αναδεικνύοντας τους νέους άξιους ερευνητές.”

Τί θα συμβουλεύατε τους υποτρόφους που ξεκινούν σήμερα την πορεία τους;

“Περνώντας μία «σκληρή» συνέντευξη για την υποτροφία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, όταν ξεκινούσα την προσπάθεια για το Διδακτορικό μου, ήμουνα βέβαιος ότι δεν θα είμαι ανάμεσα στους υποτρόφους. Η επιτροπή με διέψευσε! Η υποτροφία μου έδωσε μεγάλη δύναμη και αυτοπεποίθηση να κυνηγήσω την έρευνα που ήθελα, χωρίς κανένα συμβιβασμό κυρίως με τον εαυτό μου. Αρκεί να ακολουθήσουν αυτή την αίσθηση, πώς αξιόλογοι άνθρωποι πιστεύουν στις ικανότητές τους και επενδύουν στο μέλλον τους.”