€2,3 εκ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών στην Ελλάδα και την Κύπρο στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος PREVENT – “Preventing gender-based violence and violence against children”, με συγχρηματοδότη και συντονιστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη

€2,3 εκ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών στην Ελλάδα και την Κύπρο στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος PREVENT – “Preventing gender-based violence and violence against children”, με συγχρηματοδότη και συντονιστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη