Επίτιμος Πρόεδρος ο Δημήτρης Βλαστός

Νέα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μποδοσάκη εξελέγη ομόφωνα, στις 11 Ιουνίου 2021, η μέχρι πρότινος Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος κα Αθηνά Δεσύπρη, μετά τη λήξη της θητείας του κ. Δημήτρη Βλαστού στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε αναγνώριση της μακρόχρονης πορείας και της εξέχουσας προσφοράς του κ. Βλαστού τόσο στις εταιρείες του Ομίλου Μποδοσάκη όσο και στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να του απονείμει τον τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Ιδρύματος. Από τη θέση αυτή ο κ. Βλαστός θα συνεχίσει να συνεισφέρει με την πολύτιμη εμπειρία του στο έργο του Ιδρύματος.

Η Αθηνά Δεσύπρη διετέλεσε Γενική Γραμματέας και Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος από τον Ιανουάριο 2019 και αναλαμβάνει τον ρόλο της Προέδρου του Ιδρύματος στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της προσφοράς του στην ελληνική κοινωνία, ως χρηματοδότης, αλλά και ως καταλύτης συνεργειών κοινωνικής προσφοράς.

Γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1963. Είναι κάτοχος ΜΒΑ  από το INSEAD, καθώς και προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2007 έως το 2018 κατείχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Eurobank, στην οποία εντάχθηκε το 1997. Διετέλεσε ιδρυτικό στέλεχος και Γενικός Διευθυντής της Eurobank Χρηματιστηριακής, και στη συνέχεια Σύμβουλος Διοίκησης επί θεμάτων στρατηγικής, αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμού.

Tην περίοδο 1990-1997 κατείχε τη θέση της Διευθύντριας, ως ιδρυτικό στέλεχος στη ΣΙΓΜΑ Χρηματιστηριακή. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1987 στην Continental Bank στο Λονδίνο.

Από τον Μάιο του 2021 είναι Αντιπρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. του WWF Ελλάς, όπου είχε διατελέσει ξανά Πρόεδρος Δ.Σ. την περίοδο 2004-2009. Στο παρελθόν, η Αθηνά Δεσύπρη διετέλεσε επίσης μέλος Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής), καθώς και Πρόεδρος Δ.Σ. του ελληνικού συλλόγου αποφοίτων INSEAD.