Η “Υποτροφία των Υποτρόφων” – Μία πρωτοβουλία των υποτρόφων του Ιδρύματος Μποδοσάκη για τις επόμενες γενιές

Μια ιδέα που εκφράστηκε στο 1ο Διαδικτυακό Reunion και βρήκε υποστηρικτές μέσα από τις απόψεις που διατυπώθηκαν στα Σημεία Διασύνδεσης των Υποτρόφων βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία υλοποίησης.

Αφετηρία υπήρξε η ιδέα της Γιώτα Νασσρ (υπότροφος 2005) για την ενίσχυση του Προγράμματος των Υποτροφιών του Ιδρύματος από τους παλαιότερους υποτρόφους μέσω crowd funding. Αρκετοί επίσης υπότροφοι, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης και ανάπτυξης της Κοινότητας των Υποτρόφων, προτείνατε την οργάνωση δωρεών εκ μέρους της κοινότητας με στόχο την υποστήριξη κοινωνικών αναγκών μέσω του Ιδρύματος, αλλά και του Προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος.

Σήμερα έχει δημιουργηθεί μία άτυπη ομάδα εργασίας από υποτρόφους, παλαιότερους και νεότερους, από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς, οι οποίοι ορμώμενοι από το κοινό τους ενδιαφέρον, εξετάζουν το πώς θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων από τους υποτρόφους για τους υποτρόφους. Ορισμένα από τα μέλη της άτυπης ομάδας εργασίας μπορείτε να τα γνωρίσετε στην ενότητα “Ο λόγος στους υποτρόφους”.

Στόχος η “Υποτροφία των Υποτρόφων”, η παροχή μιας υποτροφίας επιπλέον των όσων θα προσφερθούν το 2022 από το Ίδρυμα. Η πρωτοβουλία συμπληρώνει και τιμά, θεωρούμε, με τον καλύτερο τρόπο το Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο μαζί με το Ίδρυμα εορτάζει φέτος τα 50 έτη συνεχούς συνεισφοράς στην παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους.

Εάν κάποιος επιθυμεί να ενταχθεί στην ομάδα εργασίας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο [email protected].