Για τη Θεσσαλία

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες ανάγκες των κατοίκων της Θεσσαλίας, λόγω των πρόσφατων καταστροφικών πλημμυρών, ενισχύοντας δύο οργανισμούς που βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες: τους Γιατρούς του Κόσμου και την Κάριτας Ελλάς.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα συνεργάζεται με τους Γιατρούς του Κόσμου για την υλοποίηση εξάμηνου προγράμματος επείγουσας βοήθειας, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποστολή κινητών ιατρικών ομάδων στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, προσφέροντας ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους πληγέντες.

Παράλληλα, πρόγραμμα επείγουσας βοήθειας από την Κάριτας Ελλάς, διάρκειας 3 μηνών, θα παρέχει είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και ρούχα, καθώς και υποστήριξη μέσω στελεχωμένων με κοινωνικούς λειτουργούς κινητών μονάδων στις κοινότητες της Λάρισας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων.