Το Ίδρυμα Μποδοσάκη δέχεται και εξετάζει αιτήματα οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα αποφασίζει τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους για τις επιχορηγήσεις που θα πραγματοποιήσει το επόμενο έτος. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως 30/9 κάθε έτους, μέσω της ειδικής φόρμας που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

 Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για χρηματοδότηση το 2018 έχει ολοκληρωθεί.

 Εντός του 2018 θα ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων προς επιχορήγηση το έτος 2019.