Ερωτηματολόγιο για τη χαρτογράφηση αναγκών & προκλήσεων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών

Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη επιθυμεί να χαρτογραφήσει τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και καλεί τους εκπροσώπους τους να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για τον σκοπό αυτό.

Στόχος είναι η συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων, που θα αναδείξουν τους βέλτιστους τρόπους ενίσχυσης των οργανώσεων για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου. Η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελεί στρατηγικό πυλώνα δράσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στην οποία επιδιώκει να συνεισφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, με τις δωρεές, τα προγράμματα, τις συνεργασίες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ, έως τις 28 Φεβρουαρίου στις 12 π.μ.