Ετήσιος απολογισμός κοινωνικού αντικτύπου Ιδρύματος Μποδοσάκη 2022

Γνωρίστε τη συνεισφορά του Ιδρύματος Μποδοσάκη στην ελληνική κοινωνία μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν το 2022, στον ετήσιο απολογισμό κοινωνικού αντικτύπου που ακολουθεί: