Το Ίδρυμα Μποδοσάκη δέχεται και εξετάζει αιτήματα οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα αποφασίζει στο τέλος κάθε έτους για τις δωρεές που θα πραγματοποιήσει το επόμενο έτος.

Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων για δωρεά από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για το έτος 2020, έχει λήξει.