ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Αριστείο Μποδοσάκη θεσπίστηκε για να αναγνωρίσει και να προβάλλει Έλληνες και Ελληνίδες, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή του επιστημονικού...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

Επιτροπή Αριστείων Η Επιτροπή Αριστείων είναι το βασικό συμβουλευτικό όργανο στη λειτουργία του θεσμού. Στα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Αριστείων περιλαμβάνονται η υποβολή εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος...

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΘΕΣΜΟΥ

Βραβευθέντες προηγουμένων ετών: Καθηγητής Ιωάννης Ηλιόπουλος. Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (C.N.R.S.) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θεωρητικής Φυσικής της École Normale Supérieure στο Παρίσι. Αντεπιστέλλον...