Το καινοτόμο Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, της ΑΒ Βασιλόπουλος και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για την υποστήριξη της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.
Το Πρόγραμμα εισάγει τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της ευφυούς γεωργίας στη χώρα μας.

Μέσα από την εγκατάσταση 12 τηλεμετρικών διατάξεων τελευταίας τεχνολογίας σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας μας, οι παραγωγοί έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, που απεικονίζονται μέσω χάρτη, με τη χρήση υπολογιστή και έξυπνων συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε σημαντικές μετεωρολογικές και εδαφολογικές παραμέτρους. Ο εξοπλισμός αυτός ενισχύθηκε με κατάλληλο λογισμικό ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη στους τοπικούς παραγωγούς.

Οι περιοχές που επιλέχθηκαν περιλαμβάνουν αγροτικά προϊόντα με μεγάλη σημασία για την τοπική και την εθνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, οι τηλεμετρικές διατάξεις εγκαταστάθηκαν σε:

  • Αμπελώνες στις περιοχές της Καβάλας, Κιλκίς και Μεσσηνίας
  • Ελαιώνες σε Μεσσηνία και Χαλκιδική
  • Κτήματα παραγωγής ακτινιδίου στην Πιερία και Δέλτα Πηνειού
  • Βοσκοτόπους στην Ελασσόνα και στην Ξάνθη υποστηρίζοντας και περιοχές παραγωγής ζωοτροφών

Σε πρακτικό επίπεδο, το Πρόγραμμα παρέχει απευθείας υπηρεσίες σε περίπου 155 παραγωγούς, ενώ ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά με την προσθήκη των έμμεσα ωφελούμενων μέσα από την ανάπτυξη πλατφόρμας με ανοιχτή πρόσβαση για όλους (open data).

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ευφυή Γεωργία στο ακτινίδιο και το επιτραπέζιο σταφύλι, εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή διαπεριφερειακή πλατφόρμα υψηλής τεχνολογίας S3, στην οποία συμμετέχουν 27 περιφέρειες από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αποτελέσουν οδηγό για τη χάραξη Ευρωπαϊκής πολιτικής στον αγροτικό τομέα μετά το 2020, φέρνοντας την Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων και τους Έλληνες παραγωγούς σε προνομιακή θέση έναντι των Ευρωπαίων αγροτών, στον τομέα αυτό.

Το έργο απέσπασε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Συνεργασία με Τοπικούς Παραγωγούς”, στο πλαίσιο του θεσμού Super Market Awards 2019, καθώς και το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “CSR RETAIL STRATEGY” στο πλαίσιο του RetailBusiness Awards 2020.

Περισσότερα: http://smartfarminginitiative.gr/