Η εμπέδωση συνεργασιών με άλλα Ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι κομβικής σημασίας για το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα εξής προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Fondation CHANEL συμπράττουν για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάμωσης στην Ελλάδα. Η σύμπραξη αφορά την υποστήριξη δεκαπέντε επιλεγμένων μικρομεσαίων...

ALLIANCE FOR GENDER EQUALITY IN EUROPE (AGEE)

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης πρέπει να σημειωθεί ακόμη μεγάλη πρόοδος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε το δίκτυο Alliance for Gender Equality in...
ALLIANCE FOR GENDER EQUALITY IN EUROPE (AGEE)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1821-2021

Η Ιστορία έμπνευση για το μέλλον To Ίδρυμα Μποδοσάκη συμμετέχει στην Πρωτοβουλία 1821- 2021. Η «Πρωτοβουλία 1821-2021» συγκροτήθηκε το 2018, εν όψει της επετείου των 200 ετών από την...
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1821-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΠΑΤΕΝΤΕΣ)

Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας (Ίδρυμα Μποδοσάκη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και Ίδρυμα Ωνάση), έχει ως στόχο στην ανάδειξη...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΠΑΤΕΝΤΕΣ)