Η φιλανθρωπία εκτελεί, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, έναν πολύτιμα συμπληρωματικό ρόλο στις δράσεις της πολιτείας, των επιχειρήσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Σκοπός του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι η προσφορά στους ιδιώτες της δυνατότητας να υποστηρίξουν ουσιαστικά την κοινωνία, μέσω προγραμμάτων με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα Μποδοσάκη διαχειρίζεται δωρεές ιδιωτών.