Υποστήριξη προγράμματος Young Business Talents

Το Young Business Talents είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, ένας διαγωνισμός διοίκησης με προσομοιωτή, που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες μαθητές Λυκείων όλης της χώρας να κάνουν μια πρακτική άσκηση στην επιχειρηματικότητα. Οι μαθητές διοικούν σε ομάδα τη δική τους -εικονική- «εταιρεία» λαμβάνοντας  πραγματικές επιχειρηματικές αποφάσεις και αποτελέσματα σε ένα δυναμικό περιβάλλον, σε ανταγωνισμό με άλλες ομάδες- εταιρείες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στηρίζει το πρόγραμμα ως αποκλειστικός χορηγός, ώστε το ΥΒΤ να διατίθεται δωρεάν σε όλα τα Λύκεια της χώρας.

Το ΥΒΤ υλοποιείται διαδικτυακά, με σκοπό να δώσει με βιωματικό τρόπο στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα διαχείρισης μιας εταιρείας και έτσι να αναπτύξουν τις ήπιες δεξιότητες τους (συνεργασία σε ομάδα, κριτική σκέψη, ανάλυση & σύνθεση, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, ηγεσία), και τις επιχειρηματικές και ψηφιακές ικανότητές τους.

Στο πλαίσιο του Young Business Talents, οι ομάδες μαθητών αποτελούν εταιρείες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για 11 εικονικά έτη έως και τα ημιτελικά -το καθένα διαρκεί μια εβδομάδα σε πραγματικό χρόνο. Η κάθε ομάδα λαμβάνει αποφάσεις για τις λειτουργίες της εταιρείας της και βάσει αυτών ο προσομοιωτής απονέμει το αντίστοιχο «Οικονομικό Αποτέλεσμα» (Πωλήσεις-Κέρδη/Ζημίες). Οι 75 επικρατέστερες ομάδες προκρίνονται στον τελικό της Αθήνας, στον οποίο τρέχουν την «εταιρεία» τους για άλλα 3 εικονικά έτη σε ανταγωνισμό, μέσα σε μία ημέρα. Στους νικητές απονέμονται βραβεία, ενώ όλες οι ομάδες του τελικού λαμβάνουν δίπλωμα συμμετοχής. Στόχοι επίσης του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της επιχειρηματικής σκέψης στους νέους μέσω βιωματικής μάθησης, η ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ταλέντων, η σύνδεση εκπαίδευσης και επαγγελματικής ζωής, η εξοικείωση με την τεχνολογία και ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εργαλείων.

Το Young Business Talents υλοποιείται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ARC Νέων & Ζωής» και έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Ο Δωρεοδόχος
ARC Νέων & Ζωής

Η «ARC Νέων & Ζωής» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία έχει σαν σκοπό τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτισμικών προγραμμάτων, διαγωνισμών και δράσεων, για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής και κοινωνικής παιδείας και συνείδησης των Νέων (15-35 ετών) και άλλων ευπαθών και εξειδικευμένων ομάδων.