Πρόγραμμα «Οικονομικής Υιοθεσίας»

Πρόγραμμα «Οικονομικής Υιοθεσίας»- Περίθαλψη 3 παιδιών

Ο Δωρεοδόχος
ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό κέντρο αποκατάστασης στη Β. Ελλάδα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο από το 1969 καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες θεραπείας & αποκατάστασης αναπήρων παίδων.