Προστασία δασικών οικοσυστημάτων Βόρειας Πίνδου

Η “Πίνδος Περιβαλλοντική” δρα με στόχο την προστασία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στην περιοχή της Βόρειας Πίνδου.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει πρόγραμμα επιτήρησης των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής με στόχο την πρόληψη, την αποφυγή, αλλά και τη συνδρομή στην καταστολή (εφόσον χρειαστεί) των δασικών πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η οργάνωση σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Διοίκηση του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου, καλύπτει τη δασική περιοχή μεταξύ των κορυφών “Μόρφα” και “Κουκουρούντζου”, έχοντας την ευθύνη λειτουργίας και επάνδρωσης με εθελοντές ενός πολύ σημαντικού πυροφυλάκιου. Η επόπτευση της δασικής περιοχής υποστηρίζεται και εναέρια, με τη χρήση Drone, το οποίο στέλνει φωτογραφίες και δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η ομάδα βάσης.
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάλυψε το κόστος αγοράς εναέριων μέσων επόπτευσης, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, ενός εκ των τεσσάρων στρατηγικών πυλώνων του.

Με τα δικά τους λόγια:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την εμπιστοσύνη στο έργο μας και την έμπρακτη υποστήριξή του.»

Κωνσταντίνος Τζιόβας, εργαζόμενος “Πίνδος Περιβαλλοντική”

Ο Δωρεοδόχος
Πίνδος Περιβαλλοντική

Η «Πίνδος Περιβαλλοντική» είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα. Δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου για τη μελέτη, διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1999.

Ιδεολογική αφετηρία της οργάνωσης είναι η αίσθηση του χρέους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη και ο συνειδητός αγώνας κατά των δράσεων που υποβαθμίζουν τη φύση, αλλά και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η «Πίνδος Περιβαλλοντική» δρα τοπικά, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση και την ορθολογική διαχείριση του τεράστιου βιολογικού πλούτου της περιοχής της Πίνδου, αλλά και την αναβάθμιση του πολιτισμού σαν αναπόσπαστο κομμάτι της, παράλληλα με την ανάδειξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.