Εξοπλισμός ψηφιακών αιθουσών σε πρότυπα ΕΠΑ.Λ.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη με στόχο την υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και την παροχή ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. δημιούργησε το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Αίθουσες – Πρότυπα ΕΠΑ.Λ.», μέσω του οποίου εξοπλίζονται αίθουσες – εργαστήρια τεχνολογίας Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Η δωρεά περιλαμβάνει:

  • Παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (διαδραστικοί πίνακες, βιντεοπροβολείς κ.ά.), εξοπλισμού ήχου & δικτύου ίντερνετ
  • Εγκατάσταση κλιματισμού
  • Παροχή ασφάλειας χώρου με σύστημα συναγερμού
  • Παροχή εξοπλισμού υποδομής

Στόχοι του προγράμματος είναι η ομαλή διεξαγωγή μαθημάτων που απαιτούν υψηλών προδιαγραφών τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως η μηχανολογία, το σχέδιο κ.ά., η διενέργεια προγραμμάτων επιμόρφωσης σε νέα ψηφιακά δεδομένα (χρήση διαδικτυακής πύλης κ.ά.), η διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων και παρουσιάσεων σε / από φορείς του εξωτερικού για τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας, η παρουσίαση του ΕΠΑ.Λ. σε χώρες του εξωτερικού με σκοπό την προσέλκυση αλλοδαπών σπουδαστών για εγγραφή και παροχή εξ αποστάσεως κατάρτισης στο εξωτερικό & η πραγματοποίηση επιμορφώσεων που πραγματοποιούν το ΕΠΑ.Λ. σε μαθητές και γονείς.

Ο Δωρεοδόχος
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο θεσμός των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) γνώρισε ευρύτατη αποδοχή ήδη από τον πρώτο κύκλο εγγραφών, η οποία εκδηλώθηκε με αύξηση των αιτήσεων εγγραφής και με αυξημένο ενδιαφέρον αποφοίτων γυμνασίου με υψηλές ή πολύ υψηλές μαθησιακές επιδόσεις. Το δίκτυο των Πρότυπων ΕΠΑΛ, που ξεκίνησε πέρυσι, επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα για ακόμη πιο ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση. Στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. αξιοποιούνται νέες μεθοδολογίες, λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς σε επαγγελματικά προσόντα κατά τον ορισμό ειδικοτήτων και την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών, προβλέπονται αυξημένοι βαθμοί ελευθερίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιμορφώσεις των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στα Κέντρα Επιμόρφωσης εντός των Π.ΕΠΑ.Λ., ενώ στοχεύουν στη διάχυση καλών πρακτικών σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια.