Εξοπλισμός σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών με δωρεά του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάζεται με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη». To πρόγραμμα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την αντιμετώπιση της κρίσιμης έλλειψης πολλών δημόσιων γυμνασίων σε απαραίτητο και σύγχρονο εξοπλισμό εργαστηριακής διδασκαλίας των μαθημάτων της φυσικής, χημείας και βιολογίας. Η δωρεά  του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ  καθιστά δυνατή τη δημιουργία εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε 12 δημόσια γυμνάσια της χώρας εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ουσιαστική επαφή των μαθητών τους με τις επιστήμες αυτές. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.).

Προκρίνοντας τον καθοριστικής σημασίας ρόλο των ερεθισμάτων που λαμβάνουν οι μαθητές αυτής της βαθμίδας για την εξέλιξη ή μη της σχέσης τους με τις φυσικές επιστήμες, στόχος του προγράμματος είναι:

  • η δημιουργία ίσων συνθηκών εκπαίδευσης & πρόσβασης στην επιστημονική γνώση
  • η προώθηση της βιωματικής μάθησης
  • η εξοικείωση των μαθητών με τις φυσικές επιστήμες
  • η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης
  • ο εμπλουτισμός της μαθησιακής διαδικασίας καθιστώντας την πιο διαδραστική
  • η υποστήριξη της περιφέρειας

Μέσα από το πρόγραμμα εξοπλίζονται τα υπάρχοντα εργαστήρια ή παρέχεται εξοπλισμός, ικανός να μετατρέψει μία αίθουσα διδασκαλίας σε εργαστήριο φυσικών επιστημών. Η δωρεά περιλαμβάνει:

  • Παροχή εξοπλισμού υποδομής/φύλαξης: πάγκοι εργασίας και ντουλάπια αποθήκευσης
  • Παροχή εξοπλισμού προβολής: πίνακας, βιντεοπροβολέας, υπολογιστής
  • Παροχή εργαστηριακού εξοπλισμού οργανωμένου σε Βαλιτσάκια ανά μάθημα: Βαλιτσάκια Φυσικής, Βιολογίας, Χημείας και Βαλιτσάκι Εκπαιδευτικού
Ο Δωρητής
Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ