Μερική κάλυψη λειτουργικών εξόδων

α) κάλυψη ενοικίου της οργάνωσης για ένα έτος και β) αγορά εξοπλισμού (στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού )

Ο Δωρεοδόχος
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Thessaloniki Pride είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών με νομική προσωπικότητα αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2012 και λειτουργεί στη βάση της εθελοντικής προσφοράς των μελών της και των υπόλοιπων συνδεδεμένων εθελοντών της. Συστάθηκε για την προβολή και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων και τρανς ατόμων (LGBT-Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα.