Μερική κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Kάλυψη μέρους  των εξόδων του εξοπλισμού παραγωγής στο πλαίσιο της δράσης ευαισθητοποίησης Career Fair.4all που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού)

Ο Δωρεοδόχος
GLOVO-GLOBAL VOLUNTEERS PLATFORM

H GloVo είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα εθελοντών, η οποία επιτρέπει σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να εγγραφούν ως εθελοντές και να συμμετέχουν σε πολλά είδη εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις δεξιότητες, την τοποθεσία, τα ενδιαφέροντα τους και τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης. Επίσης, διοργανωτές εκδηλώσεων μπορούν να δηλώσουν την εκδήλωση που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν, αναθέτοντας έτσι την πρόσληψη των εθελοντών, την επιλογή, την κατάρτιση, την κατανομή και τον συντονισμό στη GloVo.