Μερική κάλυψη δαπανών

Μερική κάλυψη δαπανών δημιουργίας & διανομής συσκευών FeIRd σε χρήστες που έχουν περιορισμένες κινητικές δυνατότητες των άκρων.

Ο Δωρεοδόχος
SciFY (Science For You)

Η SciFY είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αναπτύσσει κορυφαία τεχνολογία πληροφορικής για να λύσει προβλήματα της ζωής και τη διαθέτει δωρεάν σε όλους, μαζί με τη σχεδίαση, τις λεπτομέρειες υλοποίησης της και την αναγκαία υποστήριξη.