Μερική κάλυψη λειτουργικών εξόδων

α) για την αγορά τροφίμων που προορίζονται για τη σίτιση απόρων διεμφυλικών ατόμων και β) για την κάλυψη του ενοικίου του Σωματείου (στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού).

Ο Δωρεοδόχος
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας.